۱۵ آذر ۱۴۰۰

تولید نانو شیشه زیست فعال برای نخستین بار در دنیا توسط محققان دانشکده مهندسی معدن و متالورژِی  دانشگاه صنعتی امیرکبیر‏

تولید نانو شیشه زیست فعال برای نخستین بار در دنیا توسط محققان دانشکده مهندسی معدن و متالورژِی دانشگاه صنعتی امیرکبیر‏

مطالب مرتبط