۱۵ آذر ۱۴۰۰

پخش گزارش مسابقات برنامه نویسی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر از شبکه خبر

پخش گزارش مسابقات برنامه نویسی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر از شبکه خبر

مطالب مرتبط