۱۵ آذر ۱۴۰۰

گفتگو با آقای «خالویی »دانشجوی دکترای هوش مصنوعی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر از شبکه سه اخبار ساعت ۲۲

گفتگو با آقای «خالویی »دانشجوی دکترای هوش مصنوعی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر از شبکه سه اخبار ساعت ۲۲

مطالب مرتبط