۰۶ بهمن ۱۴۰۰

گزارش صدا و سیما از تلاش محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای تجاری‌سازی تولید پلیمرهای مهندسی با کاربردهای پزشکی صنعتی

گزارش صدا و سیما از تلاش محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای تجاری‌سازی تولید پلیمرهای مهندسی با کاربردهای پزشکی صنعتی

مطالب مرتبط