۰۶ بهمن ۱۴۰۰

پخش گزارش ساخت پلی یورتان با خواص مکانیکی توسط محققان دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر از شبکه یک سیما

پخش گزارش ساخت پلی یورتان با خواص مکانیکی توسط محققان دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر از شبکه یک سیما

مطالب مرتبط