۰۶ بهمن ۱۴۰۰

ساخت «رگ مصنوعی» در دانشگاه صنعتی امیرکبیر از شبکه یک سیما

ساخت «رگ مصنوعی» در دانشگاه صنعتی امیرکبیر از شبکه یک سیما

مطالب مرتبط