خبر فوری

گفتگو با حجت رضایی صوفی فارغ التحصیل دکتری مدیریت از دانشگاه مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت

شبکه یک سیما «برنامه پارسا 1»

کلمات کلیدی
جمیله یعقوبی
فیلمبردار/ تدوین کننده

جمیله یعقوبی

تصاویر

نظرات

0 تعداد نظرات

نظر دهید