پخش گزارش افتتاح خوابگاه دانشجویی «مهندس حسن رفتاری» در دانشگاه صنعتی امیرکبیر از بخش خبری 20 شبکه 4 سیما @Polytechnic1307
پخش گزارش افتتاح خوابگاه موقوفه مهندس رفتاری از صداو سیما
پخش گزارش چهارمین جشنواره هوش مصنوعی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و گفتگو با آقای «دکتر نیک آبادی» از شبکه 4 سیما - برنامه «فوتون»
پخش گزارشی از توضیحات رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص پرتاب ماهواره پیام / بخش خبری 14 شبکه یک سیما
<>
<>
<>
<>
1 2 3 4