پخش گزارش ساخت دیوار و ستون خشتی توسط محققان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر از بخش خبری 20 شبکه 4 سیما
پخش گزارش تولید رها ساز پلیمری محلول در آب توسط محققان برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر از شبکه یک سیما
پخش گفتگوی دانش آموخته نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص منسوجات تحول افرین از برنامه طلوع شبکه 4
طراحی سامانه هوشمند مدیریت ناوگان حمل و نقل توسط محققان برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر از شبکه یک سیما
<>
<>
<>
<>
1 2 3 4