۳۱ شهریور ۱۴۰۰

پخش گفتگوی آقای مهندس سید مجتبی شجاعی مدیر پروژه ابررایانه سیمرغ

پخش گفتگوی آقای مهندس سید مجتبی شجاعی مدیر پروژه ابررایانه سیمرغ

مطالب مرتبط