۰۶ بهمن ۱۴۰۰

پخش گفتگوی دکتر «گئورک قره‌پتیان» استاد دانشکده مهندسی برق

پخش گفتگوی دکتر «گئورک قره‌پتیان» استاد دانشکده مهندسی برق

مطالب مرتبط