۱۵ آذر ۱۴۰۰

پخش گزارش ساخت کیت تشخیص بویایی توسط محققان برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر از شبکه یک سیما

پخش گزارش ساخت کیت تشخیص بویایی توسط محققان برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر از شبکه یک سیما

مطالب مرتبط