۱۵ آذر ۱۴۰۰

پخش گزارش تولید سازه‌های نانوکامپوزیتی برای استفاده در خودرو توسط محققان برج فناوری دانشگاه  صنعتی امیرکبیر از بخش خبری ۹ شبکه یک سیما

پخش گزارش تولید سازه‌های نانوکامپوزیتی برای استفاده در خودرو توسط محققان برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر از بخش خبری ۹ شبکه یک سیما

مطالب مرتبط