۱۵ آذر ۱۴۰۰

گزارش صدا و سیما؛ نمک زدایی از آب شور به روش یون‌زدایی خازنی توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اخبار ۲۰، شبکه چهار 

گزارش صدا و سیما؛ نمک زدایی از آب شور به روش یون‌زدایی خازنی توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اخبار ۲۰، شبکه چهار 

مطالب مرتبط