۳۱ شهریور ۱۴۰۰

پخش گزارش تولید مواد ضدعفونی و شیلد توسط محققان برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر از بخش خبری شبکه ۵سیما

پخش گزارش تولید مواد ضدعفونی و شیلد توسط محققان برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر از بخش خبری شبکه ۵سیما

مطالب مرتبط