۳۱ شهریور ۱۴۰۰

پخش گزارش ساخت «نانو کپسول پلیمر هوشمند» ضد خوردگی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر از برنامه «نبض دانشجو» شبکه خبر سیما

پخش گزارش ساخت «نانو کپسول پلیمر هوشمند» ضد خوردگی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر از برنامه «نبض دانشجو» شبکه خبر سیما

مطالب مرتبط