۱۵ آذر ۱۴۰۰

پخش گزارش تولید پارچه هوشمند گرمازا توسط محققان دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از برنامه نبض دانشجو شبکه خبر سیما

پخش گزارش تولید پارچه هوشمند گرمازا توسط محققان دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از برنامه نبض دانشجو شبکه خبر سیما

مطالب مرتبط