۱۵ آذر ۱۴۰۰

پخش گزارش محققان دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر از ارائه روش‌هایی برای افزایش برداشت از چاه‌های نفت و همچنین کمک به روند حفاری از صداوسیما

پخش گزارش محققان دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر از ارائه روش‌هایی برای افزایش برداشت از چاه‌های نفت و همچنین کمک به روند حفاری از صداوسیما

مطالب مرتبط