۱۵ آذر ۱۴۰۰

پخش گزارش مسابقات برنامه نویسی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر از شبکه ۵ سیما

پخش گزارش مسابقات برنامه نویسی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر از شبکه ۵ سیما

مطالب مرتبط