۱۵ آذر ۱۴۰۰

دانشجوی دکترای هوش مصنوعی در گفتگوی ویزه خبری ساعت ۲۰ شبکه ۴ از جایگاه ایران در هوش مصنوعی می‌گوید.

دانشجوی دکترای هوش مصنوعی در گفتگوی ویزه خبری ساعت ۲۰ شبکه ۴ از جایگاه ایران در هوش مصنوعی می‌گوید.

مطالب مرتبط