۰۶ بهمن ۱۴۰۰

افتتاح پنج مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر  شبکه خبر سیما

افتتاح پنج مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر شبکه خبر سیما

مطالب مرتبط