مقاله3
  • یازدهمین گردهمایی سالانه اعضای هیئت علمی

    یازدهمین گردهمایی اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تاریخ پنج شنبه ۱۱ آبانماه ۱۳۹۶ برگزار خو ...

  • رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر: عضویت در اتحادیه اوراسیا تاثیرگذار است.

    دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) به عنوان یکی از اعضای اتحادیه دانشگاه های اوراسیا میزبان کا ...

  • خبرنامه شماره ۱۹۵

    ...

  • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده