• 1401/05/08 - 13:30
  • 15
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

سلسله نشست های مشترک دفتر تحقیقات با معاونین و مدیران ارشد دانشگاه ها با رویکرد کاهش مصرف برق

سلسله نشست های توجیهی در خصوص راهکارهای مناسب مدیریت بار جهت جلوگیری از خاموشی احتمالی دانشگاه ها مطابق مصوبه هیئت وزیران، با حضور مدیر دفتر تحقیقات به عنوان "مجری طرح پایش مصرف برق سازمان ها و مراکز دانشگاهی، آموزشی، فناوری و پژوهشی" و معاونین مالی و اداری، مدیران عمرانی و تاسیسات، مشاورین فنی و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و رؤسای دانشکده ها به صورت حضوری و مجازی، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، در این نشست ها حسین قاسمی بر مبنای همکاری های قبلی و با تاکید بر این موضوع که دانشگاه ها می توانند در این برهه کمک قابل توجهی در کاهش مصرف داشته باشند، خواستار همکاری بیشتر دانشگاه ها در خاموشی سامانه های سرمایشی، در مدار آوردن مولدهای خودتامین، استفاده از روشنایی روز، تعطیلات تابستانه در زمان های ممکن و دیگر راهکارهای موثر ارائه شده مطابق ضوابط اجرایی پیک بار شد.
شایان ذکر است در این نشست ها راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت قابل اجرا پیشنهاد و مورد بحث قرار گرفته است.
  • گروه خبری : دانشکده
  • کد خبر : 1734
کلمات کلیدی
جمیله یعقوبی
خبرنگار

جمیله یعقوبی

نظرات

0 تعداد نظرات

نظر دهید