لیست اخبار صفحه :1
تولیدسه محصول در حوزه درمان زخم
گفتگو با آقای کاووس رزمجویی مدیر تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان و فارغ تحصیل رشته مهندسی پزشکی؛

تولیدسه محصول در حوزه درمان زخم

گفتگو با آقای کاووس رزمجویی مدیر تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان و فارغ تحصیل رشته مهندسی پزشکی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر که سه محصول در حوزه درمان زخم را تولید کردند.

ارائه راهکاری برای تصفیه آنتی‌بیوتیک آموکسی‌سیلین از آب
توسط محققان دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛

ارائه راهکاری برای تصفیه آنتی‌بیوتیک آموکسی‌سیلین از آب

پخش گزارش ارائه راهکاری برای تصفیه آنتی بیوتیک آموکسی سیلین از آب توسط محققان دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر «شبکه خبر از بخش‌های خبری ساعت 14، 19 و علم فناوری»

ساخت دستگاه کاهش درد
توسط محققان مرکزنوآوری دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛

ساخت دستگاه کاهش درد

پخش گزارش ساخت دستگاه کاهش درد توسط محققان مرکزنوآوری دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از بخش خبری 21 شبکه یک سیما و بخش خبری مختلف شبکه خبر

تولید و سنتز یک استخراج کننده حلال مواد معدنی- شبکه یک سیما بخش خبری ساعت 14
توسط محققان پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛

تولید و سنتز یک استخراج کننده حلال مواد معدنی- شبکه یک سیما بخش خبری ساعت 14

پخش گزارش تولید و سنتز یک استخراج کننده حلاب مواد معدنی توسط محققان پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر از بخش خبری ساعت 14 شبکه یک سیما و بخش مختلف خبری شبکه خبر